Anasayfa Tarihçe Merkez Yönetimi Çalışma Alanları Referanslar Projeler İletişim English
ODTÜ-BİLTİR/ Akıllı Ulaşım Sistemleri Birimi

 

ODTÜ-BİLTİR Merkezi ,
Akıllı Ulaşım Sistemleri Birimi


Kuruluş süreci:


Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS),  günümüz gelişmekte olan teknolojilerinin akıllı ulaşım çözümleri üretilmesinde uygulanması olarak tanımlanabilir. AUS uygulamalarında çok disiplinli olarak oluşturulan  takım çalışmaları ile başarılı olunabilir. AUS, inşaat, ulaştırma, elektrik ve elektronik, bilgisayar, endüstri ve makina mühendisliği ile şehir ve bölge planlama, psikoloji, endüstriyel ürün tasarımı gibi  birçok uzmanlık alanını içermektedir.
Ülkemizde  son yıllarda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) konusundaki önemli gelişmeler görülmektedir. Kentsel ve şehirlerarası ulaştırma hizmetlerinde yeni ürün ve servisler hızla piyasaya girmektedir. Bu sektörde sağlıklı bir yapının oluşturulması için kamu kurumları, özel sektör  ile üniversiteler ve teknokent kuruluşlarının işbirliği yapması gerekmektedir.  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bu konuda gerekli ulusal strajesinin belirlenebilmesi için bir dizi çalıştay  düzenlemiştir.
AUS konusundaki gelişmeleri ve gerekli araştırma gereksinimini değerlendren ODTÜ-BİLTİR Merkezi öncelikle 2012 yılında ODTÜ ve ODTÜ Teknokent bünyesinde bir AUS araştırma gücü oluşturmak amacıyla, bu alanda  araştırma ve uygulama yapabilecek araştırmacı kişi ve firmaları bir araya getirmiştir.  Merkezimiz, Okan Üniversite ve ODTÜ Teknokent işbirliği ile 13 Kasım 2012 tarihinde   ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde “ Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı” düzenlemiştir. Amacı, üniversitede görev yapan akademisyenler  ve Teknokent kuruluşları ile AUS uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirmek olan bu çalıştaya  UDHB, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi uygulayacı kurumlardan temsilcilerin yanısıra TÜBİTAK’tan da katılımcıların desteğiyle verimli bir bilgi paylaşım ortamı sağlanmıştır. Sonuç olarak , hem farklı kurumların AUS kapsamında gereksinim duyabileceği Ar-Ge alanları konusunda ve hem de AUS konusunda ODTÜ ve Okan Üniversitesi  çatısı altında mevcut araştırma kapasitesinden alınabilecek destek konusunda fikir sahibi olunmasına yardımcı olunmuştur.  Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı programına ulaşmak için buraya tıklayınız. --- birkaç Çalıştay fotosu)


ODTÜ-BİLTİR Merkezi çatısında aktif olarak toplanan 20’ye yakın AUS konusunda ilgili araştırmacı ve öğretim üyesi aynı dönemde UDHB tarafından hazırlanan  “UDHB Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji ve Eylem Planı”na ciddi ve somut destekler vermiştir.  Geleceğin Türkiyesi’nde olması gereken AUS uygulamaları ve hizmetleri konusunda kapsam, yasal altyapı, teknoloji ve uygulama alanları gibi konularda önerileri ile geniş ve somut bir ulusal vizyon oluşturmasına katkıda bulunulmuştur. 

Tüm bu çalışmalar ve gelişmeler çerçevesinde AUS uygulamalarının Türkiye için giderek önem kazanan bir alan olacağını net bir şekilde değerlendiren ODTÜ-BİLTİR Merkezi, bu alandaki çalışmalarına kurumsal bir kimlik kazandırmak üzere Mayıs 2013’de kendi bünyesinde  Akıllı Ulaşım Sistemleri Birimi’ni de kurmuştur.

AUS Araştırma Yaklaşımımız:
AUS alanı kapsam ve uygulamalar olarak çok geniş bir yelpazeyi içermektedir. Zaman içinde farklı kurum ve kuruluşların (FHWA, ERTICO, IRF, vb. ) kendi hedef ve uygulama alanları için geliştirdiği AUS yaklaşımlarında ve alt gruplandırmalarında farklılıklar oluşmuştur. ODTÜ-BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birimi ise Türkiye’deki AUS stratejisinin, uygulamalarının ve altyapısının  bulunduğu seviyeyi de göz önünde bulundurarak, bu konudaki araştırma öncelikleri yaklaşımını şu 5 ana grupta yürütmeyi planlamıştır:

  • Akıllı  Araçlar                         
  • Akıllı  Ulaşım Altyapısı         
  • Akıllı  Trafik Yönetimi         
  • Akıllı Ulaşım için Bilişim Sistemleri
  • Akıllı Ulaşıma Yönelik İletişim Sistemleri 

AUS kapsamında geliştirmekte olduğumuz projeler bu ana grupların bir ya da birkaçını içerebileceği gibi proje özelinde ulaştırma konusunda farklı uzmanlıklar (şehir planlaması, sürücü psikolojisi, ürün tasarımı, üstyapı tasarımı, vb.) gerektirmektedir. Bu nedenle, ODTÜ-BİLTİR Merkezi AUS Birimi, kendisini AUS uygulamaları içinde görebilen bütün ODTÜ öğretim üyelerini ve araştırmacılarını kapsayan bir yapı kurmayı hedeflemiştir.

 

Yönetim ve Araştırmacı Kadrosu:

ODTÜ-BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birimi farklı fakülte ve bölümlerden öğretim üyelerinden oluşmaktadır. 

AUS alanında ODTÜ araştırmacıları ve Teknokent kuruluşlarından bazıları aşağıdadır.

 

Birimi/Görevi

Araştırma/Uzmanlık Alanları

Yönetim

 

 

Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman

İnşaat Müh. Böl.-Ulaştırma Mühendisliği Birimi
(ODTÜ-BİLTİR AUS Birimi Başkanı)

Akıllı Trafik Yönetimi

Doç. Dr. İlkay Ulusoy Parnas

Elektrik ve Elektronik Müh. Böl.
(ODTÜ-BİLTİR AUS Birimi Eşbaşkanı)

Akıllı Araçlar

Doç. Dr. Ece Güran Schmidt

Elektrik ve Elektronik Müh. Böl.
(ODTÜ-BİLTİR AUS Birimi Eşbaşkanı)

AUS için İletişim Sistemleri

Cevdet Kural

ODTÜ-BİLTİR Merkezi
Kalite ve İş Geliştirme Uzmanı

 

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Mustafa İlhan Gökler

ODTÜ-BİLTİR Merkez Başkanı

Otomotiv taşıt Güvenliği

Dr. Hakan Gürsu

ODTÜ-BİLTİR Merkezi Otomotiv Endüstriyel Tasarım Birim Başkanı

Akıllı  Araçlar

Doç. Dr. Ela Babalık-Sutchliff

Şehir ve Bölge Planlama Böl.

Ulaşım Planlaması

Doç. Dr. Çiğdem Erbuğ

ODTÜ-BİLTİR Ürün Test Birimi Başkanı

Akıllı  Ulaşım Altyapısı

Yrd. Doç. Dr. Buğra Koku

Makina Müh. Böl.

Ulaşım altyapısı ve haberleşme sistemi

Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu

Elektrik ve Elektronik Müh.   ODTÜ-BİLTİR İnsansız Deniz Araçları Birimi

Akıllı Trafik Yönetimi

Doç. Dr. Murat Güler

İnşaat Müh. Böl.- Ulaştırma Mühendisliği Birimi

Ulaştırma Üstyapısı

Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman

İnşaat Müh. Böl.

AUS için İletişim Sistemleri

Doç. Dr. Türker Özkan

Psikoloji Böl.

Trafik Psikolojisi ve Güvenliği

Prof. Dr. Nebi Sümer

Psikoloji Böl.

Trafik Psikolojisi ve Güvenliği

Prof. Dr. Ömer Kırca

Endustri Müh. Böl.

Akıllı Ulaşım Altyapısı

 

17 Eylül AUS Çalıştay Sunumları:

AUS_sunumlar

 

Birim Başkanımız Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman'ın Akıllı Ulaşım Dergisi'ne yazdığı yazılar:

Mart-Nisan 2014

Mayıs-Haziran 2014

Temmuz-Ağustos 2014

Eylül-Ekim 2014

Kasım-Aralık 2014

Ocak-Şubat 2015

Mart-Nisan 2015

 

 

Anasayfa Tarihçe Merkez Yönetimi Çalışma Alanları Referanslar Projeler İletişim English

2011 © ODTÜ-BİLTİR Merkezi